Skat – Skattesatser og beløbsgrænser i Danmark 2024

2024 byder på væsentlige ændringer i Danmarks skattesystem, der påvirker både privatpersoner og familier. Nedenfor følger en detaljeret oversigt over de vigtigste justeringer og nyheder.

Topskattegrænsen

Topskattegrænsen i Danmark har altid været et debatteret emne. I 2024 er grænsen for, hvornår man skal betale topskat, hævet til 588.900 DKK (efter AM-bidrag), hvilket er en stigning på 20.000 DKK fra 2023. Dette betyder, at individer kan tjene mere, før de pålægges den højere skattesats.

Tabel 1: Topskattegrænsen

År Topskattegrænse (DKK)
2023 568.900
2024 588.900

Personfradrag

Personfradraget, som er det beløb man kan trække fra sin indkomst før skatteberegning, er for 2024 sat til 49.700 DKK, op fra 48.000 DKK i 2023. Dette giver en lille skattelettelse for alle skatteydere.

Tabel 2: Personfradrag

År Personfradrag (DKK)
2023 48.000
2024 49.700

Gaver til nære slægtninge

I Danmark er der særlige regler for skattefri gaver til nære slægtninge. I 2024 er beløbsgrænsen for skattefrie gaver til børn og børnebørn øget til 74.100 DKK, op fra 71.500 DKK i 2023. For svigerbørn er grænsen nu 25.900 DKK, en lille stigning fra 25.300 DKK.

Tabel 3: Gaveafgiftsgrænser

Slægtskab 2023 (DKK) 2024 (DKK)
Børn/Børnebørn 71.500 74.100
Svigerbørn 25.300 25.900

Click here to add your own text

Dødsboer og boafgift

Boafgift, tidligere kendt som arveafgift, er relevant for arvinger. I 2024 er bundfradraget for boafgift steget til 333.100 DKK, op fra 321.700 DKK i 2023. Dette fradrag er den del af arven, der ikke er afgiftspligtig.

Tabel 4: Bundfradrag for Boafgift

År Bundfradrag (DKK)
2023 321.700
2024 333.100

Click here to add your own text

Bidrag til børn

Bidrag til børn, et centralt element i familieret, ser også en ændring i 2024. Normalbidraget er fastsat til 1.548 DKK pr. måned. Der er desuden mulighed for at få fastsat et højere bidrag baseret på den anden forælders indkomst.

Tabel 5: Børnebidrag

Type 2023 (DKK/måned) 2024 (DKK/måned)
Normalbidrag 1.548
Konfirmationsbidrag 3.984 4.110

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen, som er en vigtig økonomisk støtte for forældre, ser også stigninger i 2024. Ydelsen varierer afhængigt af barnets alder.

Tabel 6: Børne- og Ungeydelse

Aldersgruppe 2023 (DKK/kvartal) 2024 (DKK/kvartal)
0-2 år 4.746 5.124
3-6 år 3.756 4.056
7-14 år 2.955 3.192
15-17 år (månedligt) 985 1.064

Børnetilskud for nnlige

For enlige forældre er der særlige tilskud. I 2024 er børnetilskuddet 1.608 DKK pr. kvartal, mens det ekstra tilskud er 1.639 DKK.

Tabel 7: Børnetilskud for Enlige

Type 2024 (DKK/kvartal)
Børnetilskud 1.608
Ekstra Tilskud 1.639

Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

I Danmark er der mulighed for at trække et vist beløb fra i skat for transport mellem hjem og arbejde, kendt som befordringsfradraget.

Befordringsfradrag

Befordringsfradraget i 2024 har gennemgået små justeringer i forhold til 2023. Det er vigtigt for pendlere at være opmærksomme på disse ændringer, da de kan have indflydelse på den årlige skatteopgørelse.

Tabel 8: Befordringsfradrag

Afstand 2023 (kr. pr. km) 2024 (kr. pr. km)
25-120 km 2,19 2,23
Over 120 km 1,10 1,12

Skattefri kørselsgodtgørelse

Skattefri kørselsgodtgørelse er et andet vigtigt område for dem, der bruger deres egen bil i arbejdsøjemed. I 2024 er der sket en let stigning i de skattefrie satser.

Tabel 9: Skattefri Kørselsgodtgørelse

Kørselsomfang 2023 (kr. pr. km) 2024 (kr. pr. km)
Op til 20.000 km 3,73 3,79
Over 20.000 km 2,19 2,23