Dupont pyramiden

uPont-pyramiden er en finansiel analysemetode, der opdeler en virksomheds rentabilitet til dens grundlæggende elementer. Modellen, der oprindeligt blev udviklet af DuPont Corporation i 1920’erne, viser sammenhængen mellem afkastningsgraden (ROE), overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Den giver en dybdegående forståelse af, hvilke faktorer der bidrager mest til en virksomheds rentabilitet.

Sammenhængen mellem nøgletallene

 • Afkastningsgraden (ROE): Dette er den overordnede måling af, hvor godt en virksomhed omsætter egenkapital til profit. Den beregnes som Nettoindkomst divideret med Egenkapital.
 • Overskudsgrad: Dette nøgletal viser, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til nettofortjeneste. Det beregnes som Nettoindkomst divideret med Omsætning.
 • Aktivernes omsætningshastighed: Dette angiver, hvor effektivt en virksomhed bruger sine aktiver til at generere omsætning. Det beregnes som Omsætning divideret med Totale Aktiver.

DuPont-formlen kan udtrykkes som:
ROE = Overskudsgrad × Aktivernes omsætningshastighed

Brug af DuPont-pyramiden

Efter at have gennemført en rentabilitetsanalyse kan DuPont-modellen hjælpe med at diagnosticere de underliggende årsager til en given ROE. For eksempel, hvis ROE er faldende, kan DuPont-pyramiden afsløre, om det skyldes faldende overskudsgrader, faldende aktivomsætning eller en kombination af begge.

Eksempel

Lad os først opstille en tabel med de givne oplysninger:

Post Beløb
Nettoindtjening 100.000 kr.
Omsætning 500.000 kr.
Aktiver 1.000.000 kr.
Egenkapital 400.000 kr.

Ud fra denne tabel kan vi nu beregne:

 1. Overskudsgrad: Overskudsgrad=NettoindtjeningOmsætning

Overskudsgrad=100.000 kr.500.000 kr.=0,2 eller 20%

Dette betyder, at for hver krone i omsætning laver virksomheden 20 øre i nettofortjeneste.

 1. Aktivernes omsætningshastighed: Aktivernes omsætningshastighed=OmsætningAktiver

Aktivernes omsætningshastighed=500.000 kr.1.000.000 kr.=0,5 eller 50%

Dette angiver, at virksomheden genererer en omsætning svarende til 50% af dens samlede aktiver.

 1. Afkastningsgraden (ROE): ROE=NettoindtjeningEgenkapital

ROE=100.000 kr.400.000 kr.=0,25 eller 25%

Dette betyder, at virksomheden genererer et afkast på 25% af egenkapitalen.

Ved at anvende DuPont-pyramiden kan vi nu også validere vores beregning af ROE:

ROE=Overskudsgrad×Aktivernes omsætningshastighed×AktiverEgenkapital

ROE=0,2×0,5×1.000.000 kr.400.000 kr.=0,25 eller 25%

Som forventet stemmer denne beregning overens med den direkte beregnede ROE.

Fordele ved DuPont-pyramiden

 1. Detaljeret indsigt: I stedet for blot at se på overfladeniveauet af ROE, bryder DuPont-pyramiden det ned for at give en mere nuanceret forståelse af virksomhedens rentabilitet.
 2. Strategisk værktøj: Ved at forstå, hvilke komponenter der påvirker rentabiliteten, kan virksomhedsledere udvikle målrettede strategier for forbedring.
 3. Sammenligning på tværs af brancher: DuPont-analysen kan hjælpe med at sammenligne virksomheder i forskellige brancher ved at belyse, hvordan de genererer rentabilitet.

Begrænsninger / Ulemper ved modellen

 1. Historisk fokus: Som med de fleste finansielle analyser ser DuPont-pyramiden tilbage i tiden, hvilket ikke nødvendigvis er en indikator for fremtidig performance.
 2. Kan oversimplificere: Selvom den giver en dybdegående analyse, kan DuPont-modellen muligvis ikke fange alle de nuancerede faktorer, der påvirker en virksomheds rentabilitet.
 3. Afhængig af nøjagtigheden af ​​finansielle rapporter: Hvis de finansielle rapporter ikke er præcise eller er manipulerede, vil DuPont-analysen give et misvisende billede.

Derfor skal du benytte Dupont pyramiden!

DuPont-pyramiden er et kraftfuldt værktøj til at bryde en virksomheds rentabilitet ned i dens kernekomponenter. Mens det giver værdifulde indsigter, er det vigtigt for analytikere at være opmærksomme på modellens begrænsninger og bruge den som en del af en bredere analysestrategi.