Intern analyse

Når man søger at forstå en virksomheds evner, styrker og svagheder, er det nødvendigt at dykke ned i dens interne forhold. En intern analyse giver et detaljeret overblik over virksomhedens ressourcer, kompetencer og interne processer.

Målet er ikke kun at forstå virksomhedens nuværende position, men også at identificere potentielle muligheder for strategisk forbedring.

Hvorfor intern analyse?

Formålet med en intern analyse er at forstå, hvordan virksomheden fungerer inden i, så strategiske løsninger og forbedringer kan foreslås. Det hjælper virksomhedens ledere med at identificere, hvad de gør godt, hvor de kan forbedre, og hvordan de kan udnytte interne ressourcer og kompetencer til at opnå konkurrencefordele.

Gode analysemodeller til intern analyse

  1. BMC Model (Business Model Canvas): Denne model giver et visuelt overblik over virksomhedens nøgleaktiviteter, nøglepartnere, værditilbud, kundesegmenter, indtægtsstrømme, omkostningsstruktur og mere. BMC er særlig nyttig for startups og innovative virksomheder, da den hurtigt kan afsløre forretningsideens levedygtighed.
  2. Værdikædeanalyse: Introduceret af Michael Porter, dette værktøj analyserer hver aktivitet i virksomhedens værdikæde fra indgående logistik til service. Formålet er at forstå, hvor værdi skabes i organisationen, hvilket kan hjælpe ledere med at optimere processer og opnå større effektivitet.
  3. Ansoffs Vækstmatrice: Denne model fokuserer på virksomhedens vækststrategi ved at se på nuværende og potentielle produkter samt nuværende og potentielle markeder. Det giver fire strategier: Markedspenetration, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation.

SWOT-analyse efter intern analyse

Når den interne analyse er afsluttet, bruges SWOT-analysen til at identificere virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Mens styrker og svagheder fokuserer på virksomhedens interne forhold, ser muligheder og trusler på eksterne forhold.

TOWS-analyse

Efter at have identificeret SWOT-elementerne bruges TOWS-analysen til at udvikle strategier. Her ser man på:

  • SO (Styrker-Muligheder): Hvordan kan virksomhedens styrker udnyttes til at drage fordel af mulighederne?
  • ST (Styrker-Trusler): Hvordan kan styrkerne bruges til at imødegå potentielle trusler?
  • WO (Svagheder-Muligheder): Hvordan kan man overvinde svagheder ved at udnytte muligheder?
  • WT (Svagheder-Trusler): Hvordan kan svagheder minimeres eller undgås for at beskytte virksomheden mod eksterne trusler?

Skab fundamentet for din strategi

Den interne analyse er fundamentet for enhver virksomhedsstrategi. Den giver ledere en klar forståelse af virksomhedens interne forhold, så de kan tage informerede beslutninger om fremtiden.

Efter analysen skal ledere bruge værktøjer som SWOT og TOWS til yderligere at finjustere deres strategi, identificere de bedste muligheder og tackle potentielle udfordringer. Med en omfattende intern analyse og efterfølgende strategisk planlægning er virksomheder bedre rustet til at navigere i en kompleks og konkurrencepræget forretningsverden.