Om budget

Et budget hjælper og styrker den daglige ledelse af en virksomhed, i og med at man tydeligt har synliggjort alle indtægter og udgifter. Man kan dagligt følge med i, om budgettet holder, i forhold til de forventninger man havde, da budgettet blev udarbejdet.

       

                 

     

Hvem ser budgettet

Budgetter er som regel et krav fra investorer og pengeinstitutterne. Men specielt ved oprettelse af en kassekredit eller erhvervskonto hos et pengeinstitut, skal budgetter som drifts- og likviditetsbudget fremsendes til drøftelse og godkendelse.

God øvelse
Det, at udarbejde et budget, er som oftest en meget informativ og udviklende måde at komme i dybden på ens egen virksomhed.

             

Hvis man ikke har erfaring med udarbejdelse af et budget, kan det anbefales at kontakte din revisor. Det er vigtigt at budgettet er korrekt udarbejdet fra starten, både af hensyn til den daglige drift og kontrol med indtægter og udgifter, men specielt hvis budgettet skal fremvises til din bankforbindelse eller investorer. 

Litteratur

Økonomistyring og budgettering som ledelsesform
af Preben Melander

»Økonomistyring og budgettering« beskriver, hvordan økonomistyring er blevet udviklet fra bogholderi til ledelsesdisciplin. Den demonstrerer hvordan virksomhedsstruktur og styringssystem, kan bringes til at hænge sammen – herunder hvordan man kan beskrive en virksomheds økonomi til brug for beslutningstagen.

En række centrale analyse- og kalkuleværktøjer gennemgås med praktiske eksempler. Der vises, hvordan budgetteringssystemer kan udformes og til sidst demonstrerer bogen, hvordan økonomistyring kan gennemføres i praksis.

   

Klik her og køb bogen

Budget i niveauer

                    

I virksomheder med flere afdelinger, er det normalt at hver afdeling har sit eget budget – eller økonomiske ansvar.

 

Ved regnskabsårets begyndelse, får afdelingerne deres budget, hvori der står angivet de forventninger, som virksomheden har for afdelingen. Dette gælder både på udgiftssiden og indtægtsiden.

  

 

Budgetmøder

                         

Månedlige eller kvartalsvise budgetmøder – er vigtige. Her kan de forventede tal sammenlignes med de realiserede tal for perioden. Har afdelingen nået sit mål? Er det gået bedre end forventet? Skal der gøres en ekstra indsats? Skal afdelingen undvære én medarbejder?

 

Alt dette kan et budget afsløre, når tallene står side om side.

Vigtige budget typer

  • Etableringsbudget
  • Driftsbudget
  • Likviditetsbudget
  • Privatbudget

Etableringsbudget

Budgettet viser kapitalbehovet i forbindelse med at købe eller starte egen virksomhed. Hvor meget skal man bruge til indkøb af kontormøbler, computere, tryksager, visitkort, telefon, markedsføring, leje af lokaler, herunder depositum m.v.

                                       

Driftsbudget

Budgettet viser de specifikke forventede indtægter og udgifter i dagligdagen for virksomheden, enten udarbejdet pr. år eller pr. måned.

    

Likviditetsbudget

Budgettet viser måned for måned, om virksomheden kan betale de forfaldne regninger.


Likviditetsbudgettet er et nødvendigt værktøj til at fastlægge, hvor meget kapital man skal indskyde for at starte op, eller hvor stor kassekreditten hos banken skal være, for at sikre nok likviditet. Likviditetsbudgettet viser betalingsstrømmen i virksomheden.

 

Privatbudget

Budgettet viser dine private udgifter, som husleje, kost, opsparing, forsikringer, telefon udgifter, licens og naturligvis din løn indtægt.

  

   

Budgetteringssystem

                    

Find professionelle systemer, som gør budgetteringsopgaven meget nemmere.

Se forskellige løsninger her

Download en skabelon

StartVækst.dk

 

Download forskellige budget skabeloner hos StartVækst.dk

Få hjælp til opgaven

Find leverandører af budgetteringssystemer

Søg efter revisionsfirma

Søg efter bogføringsfirma