Bogfør dine salgsfakturaer, købsbilag og kvitteringer mv.

 Alle erhvervsdrivende virksomheder er underlagt et krav om bogføring.

 Man kan vælge at gøre dette manuelt, benytte et regnskabsprogram eller

 vælge at outsource opgaven.

       

Hvem er underlagt et krav om bogføring

 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Erhvervsdrivende virksomheder (interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder etc.)

Hvad indebærer kravet om bogføring

   
Grundlæggende skal en bogføring tilrettelægges i overensstemmelse med god bogføringsskik og under hensyntagen til virksomhedens art og omfang.

   

    

   

     

   

Det sidste betyder specielt, at der ikke stilles de samme høje krav til den lille virksomhed som til den store.

 

 

       Krav til bogføring  

 • Registrering af transaktioner
  Det er et grundlæggende krav til bogføring, at alle transaktioner registreres nøjagtigt under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Enhver registrering skal kunne dokumenteres ved bilag. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger.
 • Rettelser skal kunne dokumenteres
  Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.
 • Krav om opbevaring af regnskabsmateriale
  Er man underkastet kravet om bogføring, skal man opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i mindst 5 år.
Daglig bogføring i en kassekladde

              
Man kan starte med en meget simpel løsning, til registrering/bogføringen af de daglig kassebilag, ved at

føre en “manuel kassekladde” hvor dagens indtægter og udgifter fremgår.

 

Prøv vores simple kassekladde løsning, som automatisk beregner kassebeholdningen, når man har indtastet tallene i kladden. Klik her

   

Daglig arkivering

Sørg for at sætte alle bilagene i en mappe, sammen med kassekladden, så du altid ved hvor kassebilagene er. Når din revisor skal lave moms regnskab, regnskab og selvangivelse, skal mappen afleveres til din revisor.

     


Bogføring med konto angivelse

Eksempler på bogføring af køb og salg – klik her

   


Anskaf et regnskabsprogram – hvis du selv vil bogføre

Hvis du selv ønsker at bogføre alle regnskabsbilag, anbefaler vi at du anskaffer et regnskabsprogram, til registrering af bilagene. Der findes forskellige programmer på markedet, så det gælder om at vælge et program der dækker din virksomhedsbehov og er passende i forhold til virksomhedens økonomi.

 

Find et regnskabsprogram her

        

Hvem kan hjælpe med hele opgaven?

Mange mindre virksomheder vælger fornuftigt, at lade enten et revisions- eller bogføringsfirma bogføre alle deres kassebilag. Opgaven kan virke nem, men der skal løbende tages hensyn til både købs- og salgsmoms, samtidig med at der kan være forskel på de fradrag virksomheden får for deres udgifter. Alt efter udgiftens art.