Information

   

Uanset om bogføringen foretages manuelt eller i et regnskabsprogram, er afstemningsopgaven løbende vigtig.

    

For virksomheder, der bogfører deres bilag i en manuel kassebog eller kassekladde, vil revisoren eller bogføringsfirmaet typisk kontrollere, at alle udgifter og indtægter er korrekt angivet, inden der udarbejdes et regnskab.

     

Om opgaven

        

Opgaven med afstemning af en konto, har til formål at sikre, at de rigtige indtægter eller udgifter, er bogført og placeret på de rigtige konti.


Hvis der ved registreringen – eller bogføringen – er sket en fejl, bliver det uoverskueligt at vide hvordan virksomhedens økonomi har det. Samtidig med at beslutningstagerne, tager beslutninger på et forkert grundlag.

            
 Find fejl i bogføringen, ved en afstemning
 Din virksomhed drives fra et lejet lokale, og på kontoplanen er der oprettet en konto

 til registrering af denne udgift. Hvis kontoen ikke løbende afstemmes, vil en fejl som

 vist nedenfor – helt menneskeligt – kunne opstå, hvorefter overblikket over udgiften

 til husleje, salg m.v. forsvinder.

Konto: Husleje (udgift) Korrekt

 bogføring

Fejl i

 bogføringen

01-01-05 Husleje – Januar +22.825,00 +22.825,00
01-02-05 Husleje – Februar +22.825,00 +22.825,00
01-03-05 Husleje – Marts +22.825,00 +22.825,00
01-04-05 Husleje – April +22.825,00 +22.825,00
17-04-05 Salg af produkter (indtægt)    -350.785,25
01-05-05 Husleje – Maj +22.825,00 +22.825,00
01-06-05 Husleje – Juni +22.825,00 +22.825,00
01-07-05 Husleje – Juli +22.825,00 +22.825,00
01-08-05 Husleje – August +22.825,00 +22.825,00
01-09-05 Husleje – September +22.825,00 +22.825,00
01-10-05 Husleje – Oktober +22.825,00 +22.825,00
01-11-05 Husleje – November +22.825,00 +22.825,00
01-12-05 Husleje – December +22.825,00 +22.825,00
Afstemning

Afstemning

Antal poster: 12

Konto: Husleje 

+273.900,00

Antal poster: 13

Konto: Husleje 

-76.885,25


I eksemplet (højre kolonne) ses tydeligt resultatet af en fejl i bogføringen. Kolonnen med den korrekte bogføring, viser at din virksomhed har en samlet udgift pr. år på kr. 273.900,00. Hvor kolonnen med fejl i bogføringen viser kr. -76.885,25. Altså kr. 350.785,25 mindre end den faktiske udgift. Ikke nok med det, men fejlen i bogføringen vedrører nemlig salg (omsætning), som er en indtægt i virksomheden, den mangler altså også på virksomhedens salgskonto.

  

Når afstemningsopgaven er udført og eventuelle fejl er fundet, kan fejlen rettes. I dette eksempel skal salget på kr. 350.785,25 flyttes til salgskontoen og dermed kommer kontoen for både husleje og salg til at stemme.

  

Ovennævnte eksempel forklarer lidt om, hvorfor afstemning af alle virksomhedens konti, er en vigtig opgave.

  

Den konto, der er vigtigst at afstemme løbende, er bank kontoen. Hvis ikke bank kontoen i økonomisystemet dagligt stemmer, ved din virksomhed ikke om kunderne betaler til tiden, eller om der er penge til at betale virksomhedens leverandører.