Hvad er afskrivning?

                                                
Når fagfolk snakker om at afskrive, betyder det faktisk at ændrer på en værdi (et aktiv).

Afskrivningsloven i Danmark, giver virksomhederne mulighed for at afskrive værdifulde driftsmidler, som maskiner, firmabiler, værktøj m.v. over en længere periode.

  

Ting der kan afskrives, har altså en værdi, som holder længere end den morgenmad, man indtager.

       

Afskrivningen påvirker hvor meget skat, en virksomhed skal betale når året er omme, men også virksomhedens bogførte værdi i aktiver. Altså værdifulde driftsmidler.

Hvornår anvendes afskrivning?

Det er prisen på driftsmidlet, der afgør om man skal anvende afskrivning på et indkøbt driftsmiddel.


Hvis et driftsmiddel koster mere end fradragsgrænsen for små anskaffelser (småudgiftsgrænse år 2008 kr. 11.900,00), skal driftsmidlet afskrives.

    

Der kan først afskrives på et driftsmiddel, når det indgår i virksomhedens drift.


Om fordeling og afskrivningsmetoder, kan man få mere information om hos sin revisor.

Afskrivningsloven §

      
Her kan du finde bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger, også kaldet ‘Afskrivningsloven’.

   

Klik her

Afskrivning pr. år

    

Der kan maks. afskrives med 25% om året. Hvis der er moms på driftsmidlet, skal dette angives i anskaffelsesåret.

        

Find satser og beløbsgrænser her

   


 Din virksomhed har købt en produktionsmaskine, som

 koster 150.000,00 kr. ekskl. moms.

       

(Eksemplet tager udgangspunkt i max. afskrivning pr. år = 25%)

       

  

   

Afskrivning

(25%) Kr.

Rest Beløb

Kr.

Indkøb    150.000,00
1. år – max. afskrivning  37.500,00 112.500,00
2. år – max. afskrivning   28.125,00 84.375,00
3. år – max. afskrivning  21.093,75 63.281,25
4. år – max. afskrivning  15.820,31  47.460,94
5. år – max. afskrivning  11.865,23  35.595,70
6. år – max. afskrivning  8.898,93  26.696,78
7. år – max. afskrivning  6.674,19  20.022,58
8. år – max. afskrivning  5.005,65  15.016,94
9. år – max. afskrivning  3.754,23  11.262,70
10. år – rest afskrivning  11.262,70 0,00