Regnskabsportal.dk
 

                                     
Om regnskabsklasser

 


Regnskabsklasse A

Klasse A er virksomheder med personligt ansvar:

         

- Enkeltmandsvirksomheder

  

    

  

 Klasse betingelser:

 Balancesum: 0-7 mio.

 Nettoomsætning: 0-12 mio.

 Antal ansatte: 0-10


Regnskabsklasse B

Klasse B er følgende virksomheder:

  

- Små virksomheder

   

   

 Klasse betingelser:

 Balancesum: 0-36 mio.

 Nettoomsætning: 0-72 mio.

 Antal ansatte: 0-50

      


Regnskabsklasse C (mellem)

Klasse C (mellem) er følgende virksomheder:

          

- Mellemstore virksomheder

      

   

 Klasse betingelser:

 Balancesum: 36-143 mio.

 Nettoomsætning: 72-286 mio.

 Antal ansatte: 50-250

   


Regnskabsklasse C (store)

Klasse C (store) er følgende virksomheder:

          

- Store virksomheder

      

   

 Klasse betingelser:

 Balancesum: over 143 mio.

 Nettoomsætning: over 286 mio.

 Antal ansatte: over 250

        


Regnskabsklasse D

Klasse D er følgende virksomheder:

          

- Børsnoterede og statslige virksomheder

         

   

 Klasse betingelser:

 Alle skal aflægge årsrapport

 efter IFRS

   


  

Mere om regnskabsklasser

               

Klasse A
           
Under klasse A finder man de helt små virksomheder. Dette er personlige virksomheder (uanset størrelse), interessentskaber, samt virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
             
For at være placeret i klasse A, skal virksomheden opfylde følgende størrelseskrav: Balancesum ≤ DKK 7 mio., nettoomsætning ≤ DKK 14 mio. og antal ansatte ≤ 10.
           
Klasse B
            
De virksomheder der er placeret i klasse B, omfatter virksomheder med begrænset hæftelse, som eksempelvis anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som opfylder følgende størrelseskrav: Balancesum ≤ DKK 36 mio., nettoomsætning ≤ DKK 72 mio., antal ansatte ≤ 50.
          
Klasse C
            
I klasse C ligger alle de virksomheder som ikke er omfattet af klasse A og B, og som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. Klasse C virksomheder opdeles i to grupper: Mellemstore C og store C.
                
For at ligge i mellemstore C, skal følgende størrelseskrav være opfyldt: Balancesum > DKK 36 mio., nettoomsætning > DKK 72 mio., antal ansatte > 50. For at ligge i store C, skal der opfyldes: Balancesum > DKK 143 mio., nettoomsætning > DKK 286 mio., antal ansatte > 250.
              
Klasse D
               
De virksomheder, der hører under klasse D omfatter børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. Der er ingen størrelseskrav til disse. Grunden til at man placerer virksomhederne i disse klasser, er fordi de skal følge nogle forskellige krav til aflæggelse af årsregnskabet.
         

Information
      

Klasse A virksomheder skal følge nogle grundlæggende krav, mens klasse B skal følge klasse A’s krav samt nogle supplerende krav for klasse B, etc. Dvs. klasse D er dem, der har de ”skrappeste” regler at overholde.
   


   

Læs om digital indberetning

XBRL - digital indberetning

     

Hvem kan hjælpe med bogføringen og indberetning?

Mange virksomheder vælger fornuftigt, at lade enten et revisions- eller et bogføringsfirma bogføre alle deres bilag uanset hvilken regnskabsklasse de tilhøre.

   

Find og få hjælp til opgaven

Søg efter revisionsfirma

Søg efter bogføringsfirma  

 

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne