Regnskabsportal.dk
 

                 
Virksomhedsskat 2018 2017
Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 686.000 kr. 670.900 kr.

Minimumsbeløb til henlæggelse til indkomstudjævning for

forfattere og skabende kunstnere

5.000 kr.

5.000 kr.

Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv. 193.000 kr. 188.800 kr.
Maks. henlæggelse pr. år og samlet til indkomstudjævning for kunstnere mv. 643.100 kr. 629.000 kr.
Maks. kapitalafkast der kan overføres til personlig indkomst 50.400 kr. 49.300 kr.
Foreløbig virksomhedsskat 22,0 pct. 22,0 pct.
Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud 25 pct. 25 pct.
Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen 22,0 pct. 22,0 pct.
Indsættelse på bunden konto i pengeinstitut i pct. af henlæggelsen 78,0 pct. 78,0 pct.
 

Min. ejerandel for at kunne blive omfattet af de særlige regler i Afsnit II A.
- min. aktie-/anpartskapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- minimumskrav til at et selskab i overvejende grad vedrører

  pengeanbringelse

25 pct.

50 pct.

50 pct.

   

25 pct.

50 pct.

50 pct.

   

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne