Regnskabsportal.dk

                 
Virksomhedsskat 2017 2016
Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 670.900 kr. 656.500 kr.

Minimumsbeløb til henlæggelse til indkomstudjævning for

forfattere og skabende kunstnere

5.000 kr.

5.000 kr.

Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv. 188.800 kr. 184.700 kr.
Maks. henlæggelse pr. år og samlet til indkomstudjævning for kunstnere mv. 629.000 kr. 615.500 kr.
Maks. kapitalafkast der kan overføres til personlig indkomst 49.300 kr. 48.200 kr.
Foreløbig virksomhedsskat 22,0 pct. 22,0 pct.
Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud 25 pct. 25 pct.
Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen 22,0 pct. 22,0 pct.
Indsættelse på bunden konto i pengeinstitut i pct. af henlæggelsen 78,0 pct. 78,0 pct.
 

Min. ejerandel for at kunne blive omfattet af de særlige regler i Afsnit II A.
- min. aktie-/anpartskapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- minimumskrav til at et selskab i overvejende grad vedrører

  pengeanbringelse

25 pct.

50 pct.

50 pct.

   

25 pct.

50 pct.

50 pct.

   

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Se regnskabstal
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk

   

Telefon 70 26 00 09

  

Copyright © 2007-2017

Kontakt os
Annoncering
Opret abonnement
Opret job opslag
Opret kursus tilbud
Annoncér firmaet på portalen

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne