Regnskabsportal.dk
 

  

      

 Om lønrefusion


Når en ansat medarbejder bliver syg, går på barsel eller når eleven skal på skole, kan virksomheden søge refusion af løn omkostningen. Lønrefusionen dækker ikke løn omkostningen 100%, men er et godt tilskud.

  

Som arbejdsgiver / selvstændig

        

Med NemRefusion skal du som arbejdsgiver foretage digitale indberetninger af sygefravær til kommunen og barselsfravær til Udbetaling Danmark for dine ansatte.
                
Med NemRefusion er der to muligheder for indberetning - enten via den forbedrede indberetningsdialog på Virk.dk eller via system-til-system adgang. Du er ikke tvunget til kun at benytte den ene indgang. Hvis dit lønsystem kan levere en del af indberetningen, kan du færdiggøre resten via webdialogen på Virk.dk.
         
Hvis du vælger at bruge system-til-system adgangen, skal du i dialog med din systemleverandør, som skal tilrette dit system eller kontakte dit eventuelle løn bureau.
               
Du får en oversigt over de udbetalinger, som kommunen har foretaget, og du får også mulighed for at raskmelde medarbejdere via NemRefusion. Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister. Hvis du f.eks. er lidt for tidligt på den, lægger vi din indberetning i det nye venteregister. NemRefusion forudfylder også så meget, som overhovedet muligt, når du indberetter.

     

Du skal bruge rollen "Selvstændig", hvis du skal indberette sygdom for dig selv som selvstændig erhvervsdrivende og for medarbejdende ægtefælle. Hvis du skal indberette for dine ansatte, skal du bruge rollen "Arbejdsgiver".

  

For a-kasser

                  

A-kasser skal anvende NemRefusion, når de skal indberette oplysninger til brug for kommunens beregning af sygedagpenge og Udbetaling Danmarks beregning af barseldagpenge.
                         
Det betyder, at A-kassernes medarbejdere skal indberette digitalt via Virk.dk eller automatisk via A-kassens fag system. Det sidste forudsætter, at A-kassen får tilpasset A-kassens fag system til NemRefusions snitflader.
                 
Fordelen ved at anvende den digitale løsning er bl.a., at du som A-kasse kan foretage indberetningen uden at den fraværende skal udfylde en del af indberetningen. I stedet vil den fraværende modtage et underretningsbrev, som indeholder de oplysninger du som A-kasse har indberettet til kommunen eller Udbetaling Danmark. Det betyder, at fraværet bliver hurtigere anmeldt til kommunen og Udbetaling Danmark.
                  
Når du indberetter for en A-kasse, skal du vælge, om du indberetter
• som "A-kasse" (for medlemmer) eller
• som "Arbejdsgiver" (for ansatte i A-kassen)
                        
(Tip: Din Virk-administrator har mulighed for at opsætte dette i administrationsmodulet, så du ikke vil blive spurgt ved hver indlogning.)
 

 


Som offentlig myndighed

        

Det er obligatorisk at bruge NemRefusion. Alle indberetninger af syge- og barselsfravær skal derfor indberettes på Virk.dk. De indberetninger der modtages på papir, vil medføre et afslag.
         
Det er obligatorisk for den enkelte kommune og Udbetaling Danmark at modtage data fra NemRefusion. NemRefusion integreres til kørende fag systemer på en sådan måde, at kommunerne ikke tvinges til it-nyanskaffelser.
            
Samtidig er NemRefusion og Beskæftigelsesministeriets løsning til validering af atypisk sygefravær (VAS) fuldt integreret, så al kommunikation fra kommunale systemer til VAS sker via NemRefusion.
               
Det er nu muligt for kommunerne selv at ændre kontaktdata i UDP-brevene - for sygedagpengekontoret, og Udbetaling Danmark kan gøre det for barseldagpenge.
               
Flytninger
NemRefusion sender sygedagpenge, løntilskud og fleksjobindberetninger til den kommune, hvor borgeren ifølge CPR-registret har bopæl på signeringstidspunktet. Indberetninger omkring barselsdagpenge sendes til Udbetaling Danmark.
                    
Virksomheden kan ikke selv angive bopæls- eller opholdskommune for medarbejderen, og dermed angive hvilken kommune indberetningen skal stilles til rådighed for.
         
Hvis den fraværende ifølge CPR-registret bor i udlandet, stilles indberetningen til rådighed for Virksomhedens bopælskommune bestemt ved det aktuelle P-nummer eller til Udbetaling Danmark.

 


Klik her  

 

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne