Regnskabsportal.dk
 

   

     

 Om ferie- og feriepenge


Optjening af feriedage / feriepenge og afholdelse / udbetaling

      


        

       

Ferieloven gælder for lønmodtagere. Du er lønmodtager, hvis du får løn for personligt arbejde i et tjeneste-forhold. Hvis du ikke er lønmodtager, optjener du ikke ferie efter ferieloven. Det gælder for eksempel, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller ledig.

         

Mere om optjening af ferie- og feriepenge

Hvis du er i et ansættelsesforhold, optjener du ret til at holde feriedage med feriepenge i det efterfølgende ferieår. 

    

Du optjener 2,08 feriedag for hver måned, du er ansat som lønmodtager. Det gælder, hvis du arbejder fem dage eller mindre om ugen. Er du ansat og får løn hele året, optjener du 25 feriedage. Det vil sige, du har fem ugers ferie à fem dage.

  

Beregn antal optjente feriedage som lønmodtager

Brug punktum som adskillelse ved halve dage

 

Du har været ansat antal måneder:
Antal optjente feriedage:


Hvis du er ansat i kortere tid end en måned, optjener du 0,07 feriedag for hver dag, du er ansat. Du kan dog højst optjene 2,08 dages betalt ferie per måned. I antallet af dage indgår også weekenddage, fridage og sygedage, hvor du har ret til løn. Dage, hvor du holder ferie efter ferieloven, indgår også i opgørelsen.
     

     
Hvis der i en kalendermåned er dage, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie (perioder uden løn), trækkes antallet af disse dage fra det samlede antal dage i måneden. Den optjente ferie beregnes herefter med 0,07 feriedag per dags ansættelse.

  

   
    

Hvis du arbejder mere end fem dage om ugen, optjener du 2,5 feriedag for hver måned, du er ansat. Hvis du er ansat og får løn hele året, optjener du 30 feriedage. Det vil sige fem ugers ferie à seks dage.

      
Nogle lønmodtagere får løn under ferie plus et ferietillæg, mens andre får feriegodtgørelse, når de holder ferie.

             

Månedsvis ansatte får normalt løn under ferie
Hvis du er månedsvis ansat, får du normalt løn i din ferie. Derudover får du et ferietillæg på én procent af din samlede løn fra din arbejdsgiver i optjeningsåret.

Du er månedsvis ansat, hvis du har mindst en måneds opsigelsesvarsel og samtidig har ret til fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage.

  

Timelønnede får feriegodtgørelse
Hvis du er timelønnet, får du feriegodtgørelse svarende til 12,5 procent af din samlede løn fra din arbejdsgiver i optjeningsåret.

  

Beregn din optjente feriegodtgørelse pr. måned som timelønnede

Brug punktum som adskillelse ved halve dage

         

Indtast din bruttoløn, kr.:
Optjent feriegodtgørelse, kr.:

 

Du skal holde ferie i ferieåret for at få udbetalt feriepenge
Du skal som hovedregel afholde din optjente ferie i ferieåret. Ellers kan du miste retten til at få udbetalt dine feriepenge.
    
Eksempel: Ferie optjent i 2009, skal bruges i ferieåret 1. maj 2010 til 30. april 2011.
 

Udbetaling af feriegodtgørelse
Du har ret til at få udbetalt feriegodtgørelse svarende til det antal feriedage, du holder. Holder du eksempelvis tre ugers ferie, har du ret til at få udbetalt feriepenge for 15 feriedage. Du kan søge om at få dine feriepenge udbetalt fire uger før ferien, men du har først krav på, at de er til din rådighed, når ferien begynder.
  

Når du skal holde ferie, skal du udfylde dit feriebevis eller feriekort. Derefter skal din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune evt. skrive det under. Endelig skal du sende det underskrevne feriebevis eller feriekort til den, der skal udbetale feriepengene til dig. Det fremgår af feriekortet, hvem det er.
    
Udbetaling af ferie med løn og ferietillæg
Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din løn som sædvanligt, når du holder ferie. Desuden har du krav på et ferietillæg på én procent af din samlede løn fra din arbejdsgiver i optjeningsåret. Du har krav på at få udbetalt ferietillægget senest samtidig med, at din ferie begynder.

 

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne