Regnskabsportal.dk
 

                   

               

Forsikringsforhold

       

Når man skal starte en virksomhed op, er det vigtigt at undersøge hvilken forsikringer der er behov for. Nogle forsikringer er lovpligtige og andre frivillige.

  

Lovpligtige forsikringer  

Der er en række lovpligtige forsikringer, som virksomheds ejeren har pligt til sørge for, hvis virksomheden har:

  • Ansat personale (erhvervssygdomsforsikring og arbejdsskadeforsikring)

  • En firmabil (ansvarsforsikring)

  • Fast ejendom (forsikring mod tyveri, vandskade, brand, hærværk og storm)

Frivillige forsikringer  

Der er en række frivillige forsikringer, som virksomheden har mulighed for at tegne. Undersøg hos dit forsikringsselskab, hvad prisen på de enkelte forsikringer koster.

   

Erhvervsansvarsforsikring

Dækker skader, som virksomheden eller ansatte i virksomheden forvolder på andre personer eller andres ting.

  

Driftstabsforsikring

Denne forsikring dækker mistet indtjening, hvis virksomhedens drift eller produktion går i stå efter en brand, vand, eller tyveriskade.

  

Erhvervsløsøreforsikring

Forsikringen dækker skader på inventar såsom inventar, edb-udstyr og maskiner efter brand, tyveri og vandskader.

   

Produktansvarsforsikring

Denne forsikring dækker skader, som virksomhedens produkt har forvoldt på andre personer eller materiel.

  

Heltidsulykkesforsikring

Dækker virksomhedens ejer og medhjælpende ægtefælle i tilfælde af en arbejdsulykke.

   

Frivillig sygedagpengeforsikring

Som selvstændig giver denne forsikring dig ret til dagpenge ved sygdom uanset arbejdsfortjeneste og sikrer dermed dagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode.

   

Find leverandører af erhvervsforsikringer - klik her

       

                  

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne