Regnskabsportal.dk
 

           
Faktura (Salg)

 

   

Generel information

Fakturaen skal for det første danne grundlag for opgørelse og kontrol af salgsmomsen hos leverandøren og for det andet udgøre dokumentation for fradrag som købsmoms hos køberen.

     

Et af hovedprincipperne i momslovens regnskabsbestemmelser er en generel pligt til at udstede faktura over leverancer af varer og momspligtige ydelser. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen.

              

Obligatoriske faktura oplysninger

 • Kundens navn og adresse

 • Dit firmas navn og adresse

 • Dit registreringsnummer (CVR/SE-nr.)

 • Fakturaens udstedelsesdato

 • Fakturanummer som skal være fortløbende og bygge på en eller flere serier som identificerer fakturaen

 • Kundens betalingsbetingelser

 • Fakturaens forfaldsdato

 • Angivelse af det udførte arbejde, antal solgte varer eller tjenesteydelsernes art, mængde eller omfang

 • Enhedspris ekskl. moms (moms grundlaget)

 • Moms beløbet

 • Momssatsen

 • Total pris inkl. moms

   

Faktureringstidspunkt

Fakturaer og afregningsbilag skal udstedes, når leverancen er afsluttet eller snarest derefter. Faktureringen må ikke ske senere end, hvad der er almindeligt inden for den  branchen, (f.eks. uge- eller månedsvis).

Faktureringstidspunktet anses for at være leveringstidspunktet, hvis faktureringen

sker inden eller snarest efter leverancens afslutning, jf. § 23, stk. 2, se F.1.2.

Rate og acontobeløb

Hvis en del af en samlet leverance kræves betalt, inden leverancen er afsluttet, skal der udstedes særskilt faktura for denne del.

   

Fakturering i Euro

Hvis der faktureres i euro kan momsbeløbets størrelse angives i euro. Euro er således ligestillet med danske kroner.

                               

Sælger og køber omregner momsbeløbet til danske kroner efter samme regler, som der anvendes for omregning af andre eurobeløb i bogføringen.

  

Faktura opbevaring

Enhver registreret virksomhed skal sørge for opbevaring af kopier af fakturaer, som udstedes af virksomheden selv, virksomhedens kunde eller af en tredjeperson, og for opbevaring af fakturaer og kreditnotaer, som virksomheden har modtaget.
 
Det er fastsat, at virksomheder, herunder virksomheder, der er under registreringsgrænsen i §§ 48-49, skal opbevare regnskabsmateriale (dvs. regnskaber, regnskabsbilag) og andet regnskabsmateriale, herunder bestillings bøger, fabrikationssedler, kassestrimler, lageroptællingslister mv., samt den årlige lageropgørelse i 5 år efter det pågældende regnskabsår.

  

Elektronisk opbevaring

Virksomhederne kan i øvrigt opbevare fakturakopier på mikrofilm, elektronisk medie eller på anden lignende måde. Der behøver således ikke at foreligge en udskrift, blot der kan foretages en sådan. Den pågældende virksomheds arkivsystem skal være tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres told- og skatteforvaltningen mulighed for at udøve en betryggende kontrol.
               
I virksomheder, der anvender edb ved faktureringen, kan samlelister med oplysning om indholdet af hver enkelt faktura træde i stedet for kopifakturaer.

        
Faktura (Køb)

 

     

Generel information

Købsfakturaen er dokumentation for et indkøb og danner grundlag for opgørelsen og dokumentationen vedr. moms fradraget.

     

Et af hovedprincipperne i momslovens regnskabsbestemmelser er en generel pligt til at udstede faktura over leverancer af varer og momspligtige ydelser. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af en leverance.

              

Obligatoriske faktura oplysninger

 • Leverandørens navn og adresse

 • Dit firmas navn og adresse som kunde

 • Leverandørens registreringsnummer (CVR/SE-nr.)

 • Fakturaens udstedelsesdato

 • Fakturanummer

 • Betalingsbetingelser

 • Fakturaens forfaldsdato

 • Angivelse af det bestilte arbejde, antal købte varer eller tjenesteydelsernes art, mængde eller omfang

 • Enhedspris ekskl. moms (moms grundlaget)

 • Moms beløbet

 • Momssatsen

 • Total pris inkl. moms

   

  

  

Faktura opbevaring

Enhver registreret virksomhed skal sørge for opbevaring af fakturaer, som modtages af virksomheden.
       
Det er fastsat, at virksomheder, herunder virksomheder, der er under registreringsgrænsen i §§ 48-49, skal opbevare regnskabsmateriale (dvs. regnskaber, regnskabsbilag) og andet regnskabsmateriale, herunder bestillings bøger, fabrikationssedler, kassestrimler, lageroptællingslister mv., samt den årlige lageropgørelse i 5 år efter det pågældende regnskabsår.

  

Elektronisk opbevaring

Virksomhederne kan i øvrigt opbevare fakturakopier på mikrofilm, elektronisk medie eller på anden lignende måde. Der behøver således ikke at foreligge en udskrift, blot der kan foretages en sådan. Den pågældende virksomheds arkivsystem skal være tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres told- og skatteforvaltningen mulighed for at udøve en betryggende kontrol.
               
I virksomheder, der anvender edb ved faktureringen, kan samlelister med oplysning om indholdet af hver enkelt faktura træde i stedet for kopifakturaer.

      


  

Fakturabelåning

Læs mere om fakturabelåning og factoring her

   

Find software der kan hjælpe med fakturaen

Se leverandører af faktura software her

         

Få hjælp til opgaven

Søg efter en samarbejdspartner her

         

            

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne